6-Man Playoff Parings - KXXV Central Texas News Now

6-Man Playoff Parings

6 Man Pairings

Divison I

Region I

Valley (7-3) bye
Petersburg (9-1) vs. Meadow (8-2), 7:30 p.m. Friday, Abernathy
Hart (5-4) vs. Ropes (8-2), 7:30 p.m. Friday, Anton
Follett (8-2) bye

Region II
Throckmorton (8-2) bye
Ira (7-3) vs. Garden City (9-1), 7:30 p.m. Friday, Lenorah
O'Donnell (8-2) vs. Fort Davis (10-0), 7:30 p.m. Friday, Wink
Vernon Northside (8-2) bye

Region III
Richland Springs (10-0) vs. Strawn (9-1), 7:30 p.m. Friday, Hico
Saint Jo (6-4) bye
Greenville Phoenix (4-6) bye
Robert Lee (6-4) vs. Gordon (9-1), 7:30 p.m. Friday, May

Region IV
Abbott (10-0) vs. Penelope (7-3), 7:30 p.m. Friday, West
Lometa (5-4) bye
Calvert (8-0) bye
Milford (9-1) vs. Trinidad (8-2), 7:30 p.m. Friday, Hubbard

DIVISION II

Region I
Lefors (7-2) vs. Motley County (5-4), 7:30 p.m. Friday, Lefors
Jayton (9-1) bye
Benjamin (7-3) bye
Groom (4-4) vs. Silverton (6-4), 7:30 p.m. Friday, Happy

Region II
Dawson (6-4) vs. Ackerly Sands (7-3), 7:30 p.m. Friday, Lamesa
Sanderson (7-3) bye
Sierra Blanca (6-2) bye
Klondike (5-3) vs. Borden County (9-0), 7:30 p.m. Friday, O'Donnell

Region III
Fannindel (7-2) bye
Woodson (6-4) vs. Blackwell (9-1), 7:30 p.m. Friday, Trent
Rule (6-4) vs. Roscoe Highland (10-0), 7:30 p.m. Friday, Jayton
Bowie Gold-Burg (4-6) bye

Region IV
Zephyr (8-2) vs. Sidney (8-2), 7:30 p.m. Friday, Blanket
Walnut Springs (7-3) bye
Leverett's Chapel (7-2) bye
Panther Creek (7-3) vs. Star (8-0), 7:30 p.m. Thursday, May

Powered by Frankly